Corona

CORONA ZORGT VOOR HONGER...

Heb jij met je team geld opghaald voor zusterstad Dordrecht met de stappencompetitie? Of ben je daar nog volop mee bezig. Namens onze partners in Dordrecht Zuid-Afrika:
BAIE DANKIE!
Oftewel: vele malen dank.

Want ook Zuid-Afrika heeft te maken met Corona. Al in een vroeg stadium heeft het land stevige maatregelen genomen. Mensen moeten thuis blijven, het openbaar leven staat op de rem. Maar daarmee ook de inkomsten, met name uit de informele circuits. In een stad als Dordrecht hakt dat er flink in. De werkloosheid is al enorm hoog en nu valt er al helemaal niks meer te verdienen. En kinderen gaan niet naar school. Daarmee missen ze niet alleen hun opleiding maar dagelijks ook een warme maaltijd!

Dus is door de ondernemers in Dordrecht ZA initiatief genomen: er moet gezorgd worden voor eten. Hoewel ook zij getroffen worden door de maatregelen hebben ze de handen ineen geslagen en delen dagelijks eten uit via gaarkeukens en voedselpakketten. Maar daar is meer geld voor nodig dan zij beschikbaar hebben. Maar het is een hele uitdaging genoeg geld bij elkaar te krijgen om een paar keer per week eten beschikbaar te hebben voor de groeiende rij ouderen, kinderen en volwassenen die zonder deze voorziening gewoon geen eten hebben.
Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor de stappenactie van de Gemeente Dordrecht.

Stappencompetitie

 

 

Lopend naar Dordrecht Zuid-Afrika!

Medewerkers van de gemeente Dordrecht zetten zich op een unieke manier in voor zusterstad Dordrecht in Zuid-Afrika. In teams lopen zij (virtueel) naar Dordrecht! Door zich te laten sponsoren wordt geld opgehaald waarmee we de aller armste inwoners van Dordrecht (Zuid-Afrika) kunnen helpen. Met het opgehaalde geld kunnen we de gaarkeukens in de townships weer langer ondersteunen.
Via deze weg juichen we de teams van harte toe! Maar we roepen u ook op bij te dragen.  Lees hoe u kunt bijdragen op onze Corona pagina!

 

Moestuinen

 

 

 

 

 

Gezond eten is van levensbelang. Dat geldt in Nederland, dat geldt zeker in Zuid Afrika. Waar armoede, watertekort en ziekten waaronder HIV/Aids een belangrijke rol spelen. In samenwerking met onze lokale partner de ACVV onder leiding van Nelly van Rooyen hebben we een bijzonder project: Het Moestuinproject.

Samen met onze partner zorgen we ervoor dat elk jaar 500 gezinnen (de armsten van de armen) zaaigoed krijgen om bij hun woning een groentetuin aan te leggen. De oogst is gezond en nodig voedsel en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven.

Sleutel in het project is de tuincommissie; een groep van 10 personen die elk 50 gezinnen vertegenwoordigen binnen het project. We zijn trots op deze samenwerking.

Jaarlijks is € 3000,00 nodig om het project te draaien. Uw bijdrage is zeer welkom!

Field Band

 

 

 

 

 

De Fieldband is een van de meest bijzondere projecten. Het principe van de Fieldbands is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Bands van blazers en slagwerk die niet alleen prachtige muziek maken, maar het ook omlijsten met dans en beweging.

Meer bijzonder is het dat Dordrecht Zuid Afrika een Fieldband heeft. De stedenband heeft zich hier in samenwerking met dhr. Hans Kloppert hard voor gemaakt. En het is momenteel de enige Fieldband in de Oostkaap. Ook dankzij de financiele ondersteuning van de gemeente Emalahleni.

Niet alleen biedt de Fieldband jongeren de kans een instrument te leren spelen. Het feit dat ze er een (dag)besteding mee hebben is zeer belangrijk. Daarnaast leren jongeren 'lifeskills'door informatie te krijgen over gendergelijkheid, omgaan met armoede, HIV/Aids, etc.

Binnen het project wordt nauw samengewerkt met Jubal; het (wereldberoemde!) Drum & Bugle Corps uit Dordrecht.

 

Multimedia

 

 

Multimedia Centrum
Aan de rand van de dorpskern van Dordrecht Zuid-Afrika bemant Ntsikelele Speelman het Multimedia Centrum. Met dienstverlening als het beschikbaar stellen van internet, uittypen van documenten, foto's maken en afdrukken en nog veel meer probeert hij zijn hoofd boven water te houden. Zijn droom? Zijn bedrijf groot genoeg krijgen om 10 man in dienst te houden. Voorlopig is het een uitdaging genoeg om voor zichzelf te voorzien. Gelukkig helpen ondernemers via de Dordrechtste Ondernemers Vereniging hem een handje. Maar voor wie hem kent is dat logisch. Met zijn enorme enthousiasme, aanstekelijke lach en energie gunnen we Ntsikie zijn bedrijf! Alleen al een ontmoeting met deze inspirerende jongemand is het brengen van een bezoek aan Dordrecht Zuid-Afrika.

Gaarkeuken

 

Gaarkeuken (Soupkitchen)
Voedsel, zeker een voedzame maaltijd, is lang niet altijd logisch voor inwoners van met name de arme delen van de townships in Dordrecht. Goed dus dat er meerdere initiatieven zijn om gaarkeukens in te richten waar jong en oud van de allerarmsten tenminste een of soms meerdere keren per week een warme en voedzame maaltijd kan halen. Broodnodig! Veel lokale ondernemers doen wat ze kunnen om deze initiatieven te ondersteunen. Maar eenvoudig is het niet; de kosten lopen maar door. En zeker de afgelopen jaren waarin werkloosheid groeit doen meer en meer mensen een beroep op de gaarkeukens. Oftewel: ook uw hulp is van harte welkom!

Corona:
Door de gevolgen van met name de maatregelen rondom Corona is de druk op de samenleving alleen maar enorm toegenomen. Op meer plekken is de voedselschaarste zo groot dat hulp noodzakelijk is. Dat betekent dat in verschillende delen van de townships gaarkeukens zijn ingericht die proberen een of meerdere keren per week voedsel uit te delen aan jong en oud. Elke week wordt de rij langer. En neemt de druk toe. De projecten worden gedraaid door vrijwilligers die zelf naast hun tijd ook hun laatste centen in het inkopen van voedsel stoppen. Uw hulp is en blijft dan ook heel hard nodig. Dank voor uw bijdrage!