Project Nerinahof

Nerinahof en het Werelddiner

Ooit liepen we tijdens een bezoek aan Dordrecht binnen in de Nerinahof en sindsdien gaan we ieder jaar terug. We hebben een band opgebouwd. Er wordt goed voor de bewoners gezorgd. Sommige zaken zijn in Zuid-Afrika echter niet zo goed geregeld als in Nederland. Er is gewoon minder geld beschikbaar in Nederland. Daarom willen we dit jaar helpen door geld in te zamelen voor de reparatie van het dak dat al een tijdje lekt. Dat doen we door samen met de stedenbanden Dordrecht-Varna en Dordrecht-Bamenda geld in te zamelen tijdens het Werelddiner op 11, 12 en 13 juni 2024, bij Rebel Rebel, Merz en het Magazijn. Wilde Ganzen verdubbelt de opbrengst.

 

Nerinahof

Nerinahof is een woonvoorziening die zorg biedt aan ouderen, gelegen in Dordrecht, provincie Oost-Kaap, Zuid-Afrika. De faciliteit valt onder de voorwaarden van de ‘Older Person’s Amendment Bill’ van de Zuid-Afrikaanse regering. De faciliteit opende 50 jaar geleden zijn deuren en biedt momenteel onderdak aan 42 bewoners uit alle lagen en culturen van de bevolking. In 2023 werd het gouden jubileum met trots gevierd.

 

Gespecialiseerde zorg voor ouderen

Onze bewoners worden goed verzorgd, hebben comfortabele kamers en krijgen elke dag drie voedzame maaltijden. Hun kamers worden netjes gehouden, de bedden opgemaakt, de was wordt gedaan, gestreken en voor hen opgeborgen. De meeste van onze bewoners kunnen zichzelf redden, maar we hebben ook enkele kwetsbare bewoners die zorg nodig hebben, zoals douchen, baden, aankleden en medische diensten.

 

De medewerkers

Momenteel zijn er 21 trouwe medewerkers in dienst, bestaande uit de matrone, administratief medewerker, zorgmedewerkers, schoonmakers, koks en een verpleegkundige, die via een ploegendienst 24/7 service verlenen aan de bewoners. Ze tonen een natuurlijke empathische benadering ten opzichte van elke bewoner en helpen degenen die hulp nodig hebben bij het wassen, aankleden enz.

 

Raad van gouverneurs

Het bestuur van de instelling is in handen van een bestuur, bestaande uit 14 leden, vrijwilligers uit de gemeenschap, die hun tijd en moeite besteden aan het welzijn van de instelling en de residentie. Zij komen één keer per maand bijeen om zaken op het gebied van bestuur en bestuur te bespreken, terwijl de financiële subcommissie ook maandelijks tussendoor bijeenkomt om de begroting, de uitgaven en de inkomsten te bespreken.  Andere portefeuilles in het bestuur zijn onderhouds-, medische zorg- en fondsenwervingsprojecten.

 

Speciale zorg en programma's

Bewoners hebben de mogelijkheid om één keer per week naar de stad te gaan. Er wordt één keer per week Bijbelstudie gehouden en er wordt drie keer per maand een kerkdienst gehouden in de faciliteit. Indien nodig gaan ze ook naar de plaatselijke kliniek of het ziekenhuis. Vrijwilligers uit de gemeenschap bezoeken bewoners voor speciale zorg en aandacht, acties die zeer gewaardeerd worden.

 

Financiering

Financiering blijft een van onze grootste zorgen, omdat het de visie van elk commissielid is dat de instelling een uitstekend zorgniveau aan onze bewoners moet blijven bieden.

Momenteel ontvangen wij een subsidie ​​van R 2.142,00 ( € 100) per persoon per maand, wat neerkomt op een totaalbedrag van R 89.964,00 (€ 4.500) . De bewoners dragen R1.850,00 (€ 95) per maand bij van hun overheidspensioen van R2.200,00 (€ 110), waardoor ze niet veel meer voor zichzelf overhouden. De meeste van onze inwoners zijn afhankelijk van ouderdomspensioenuitkeringen van de overheid. Onze inkomsten bestaan ​​dus voornamelijk uit de bewonersbijdrage en de subsidie ​​om de lopende kosten van de instelling te dekken. Dat gecombineerd is niet voldoende, dus zijn we genoodzaakt fondsen te werven om onze kosten te dekken.

Dit maakt het voortdurend moeilijk om kwaliteitszorg aan onze bewoners te bieden, rekening houdend met de steeds stijgende kosten van boodschappen, vlees, brood, brandstof en elektriciteit. Regulier onderhoud wordt daarom verwaarloosd omdat ons budget vooral gericht is op dagelijkse exploitatiekosten en salarissen. Minimumlonen, wat een aanzienlijke kostenpost is, worden door de overheid voorgeschreven.

 

Fondsenwerving

We zijn sterk afhankelijk van donaties van het publiek in welke vorm dan ook, of het nu gaat om geldelijke of niet-bederfelijke artikelen. Ieder jaar in oktober organiseren we onze jaarlijkse bazaar en betrekken we de gemeenschap van Dordrecht bij fondsenwervende projecten zoals een golfdag, een 4x4-plezierdag voor liefhebbers, motorexcursies, steakavonden en de maandelijkse verkoop van pannenkoekjes, curry en rijst.  Dit zijn allemaal pogingen om meer geld in te zamelen en onze inkomsten aan te vullen. We verkrijgen ook donaties en steun van onze boerengemeenschappen in de stad. Wij zijn een gecertificeerde Algemeen Nut Beogende Instelling, dus donateurs kunnen hun geld terugvragen bij de belastinginner. Onze boeken worden gecontroleerd door een gekwalificeerde auditor van een geloofwaardig auditorbedrijf en worden jaarlijks aan de autoriteiten gepresenteerd voor verantwoording en een schone financiële administratie.

 

De gemeenschap

Dordrecht is een kleine gemeenschap waar de meeste mensen alleen een sociale uitkering verdienen. Ook de werkgelegenheid is beperkt, waardoor de economische middelen in onze stad beperkt zijn. Elke voorziening (scholen, kerken en Nerinahof) moet qua fondsenwerving in overeenstemming met elkaar plannen.

 

Onderhoud

Het onderhoud van onze gebouwen en faciliteiten blijft een uitdagend en kostbaar proces. Het gebouw, dat vijftig jaar oud is, heeft voortdurend reparaties en schilderwerk nodig, vooral het lekkende dak. Momenteel voeren we de meest urgente reparaties uit, vanuit een prioriteitenlijst, om ervoor te zorgen dat alles in goede staat blijft. Er zijn echter enkele grotere onderhoudsprojecten die vanwege de beperkte middelen niet kunnen worden uitgevoerd.

Stroomuitval, zoals die in ons land wordt ervaren, brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee, waarbij de noodverlichting niet voldoende licht geeft in de doorgangen naar de toiletten, waardoor het risico op letsel voor onze oudere bewoners toeneemt. We kijken zeker naar manieren en middelen om ervoor te zorgen dat de uitdagingen van het gebrek aan stroom en de belastingafschakeling worden overwonnen. Er worden verschillende mogelijkheden voor zonne-energie overwogen, maar deze zijn kostbaar.

 

Tot slot

Ondanks alle uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn we er trots op dat we een verschil kunnen maken in de levens van elke bewoner. Ze zijn gelukkig, veilig en zeker, en het is onze droom om deze ondankbare dienst te blijven verlenen.

Alle hulp die u ons kunt bieden, zal ons helpen ons doel te bereiken: zorgen voor onze bewoners, waar iedereen als familie voor elkaar is.