PRIVACY VERKLARING

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of op andere wijze door ons benaderd wilt worden betekent dit dat wij contactgegevens van u beheren. Om uw privacy te garanderen staat hieronder uitgelegd wat wij verzameln en hoe wij hier mee om gaan:

Een specificatie van de gegevens die verzameld worden:

Uw naam, e-mailadres en indien door u geleverd ook uw telefoonnummer en adres gegevens. Deze laatste alléén als dit relevant is voor het contact tussen u en ons. Voor alleen een nieuwsbrief volstaat uw naam en e-mailadres.

Onze bedrijfsgegevens;

Stichting Dordrecht Zuid Holland - Dordecht Emalahleni Zuid Afrika
De La Reystraat 10
3312 EE Dordrecht

Het doel van het verzamelen;

Het op uw verzoek u voorzien van adequate informatie over (projecten en activiteiten) binnen de stedenband. Alleen informatie die direct met de stedenband te maken heeft wordt met u gedeeld en uw gegevens worden alleen voor dit doel verzameld en bewaard zolang u betrokken wilt blijven.

Het recht (en de mogelijkheid) om de verklaring te wijzigen;

Wanneer deze verklaring wijzigt zullen wij u hiervan per direct op de hoogte stellen en u de gelegenheid bieden vóór de wijziging formeel is aan te geven of uw gegevens verwijder dienen te worden na wijziging.

Of de gegevens wel of niet met derden worden gedeeld;

Contactgegevens worden niet met derden gedeeld!

Opvragen en wijzigen gegevens:

Dit kunt u doen door contact op te nemen met de coordinator. Contactgegevens vindt u hier.