Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht
Een belangrijke partner en motor in de stedenband is natuurlijk de gemeente Dordrecht zelf. Binnen de stedenband speelt deze dan ook een belangrijke rol. Door verbindingen te zoeken, bij te dragen met kennis en projecten maar ook door de relatie zowel op politiek bestuurlijk als met name maatschappelijk vlak te ondersteunen en uit te bouwen waar mogelijk. In april 2019 bracht ook burgemeester Kolff een bezoek aan de zusterstad in Zuid-Afrika, samen met onder andere diverse ondernemers van de Dordrechtse Ondernemers Vereniging DOV. Samen bouwen aan de stedenband, dat is waar we voor staan.

DOV

Sinds 2015 is de Dordrechtse Ondernemers Vereniging nauw betrokken bij de stedenband en daarmee het wel en wee in partnerstad Dordrecht Zuid-Afrika. Deze bijzondere betrokkenheid heeft zich niet alleen vertaald in projectsteun, maar ook in een werkbezoek van een tal van Dordrechtse ondernemers aan de partnerstad in 2016. Een bezoek dat zijn sporen heeft nagelaten. Met een focus op het ondersteunen van met name jonge ondernemers is zo onder andere het garage project gestart. Maar ook de steun en begeleiding voor het Multimediacentrum is op deze manier van de grond gekomen. Kortom, een zeer belangrijke pilaar in de stedenband waar we bijzonder blij mee zijn!

Meer informatie over de DOV: www.DOV.nl

 

Organisaties

In de loop der jaren hebben diverse organisaties zich verbonden aan (projecten binnen) de stedenband met Dordrecht Zuid-Afrika. Belangrijke partners zijn:

JUBAL
Het drum- & bugle corps uit Dordrecht ondersteund de Field Band in Dordrecht ZA. Met instrumenten, bladmuziek maar ook door ondersteunen van het oefenen, advies en begeleiding.

WILHELMINAKERK
De Wilhelminakerk ondersteund diverse projecten. Zo kan de United Reformed Church in Dordrecht, een 'zwarte kerk' in de township, rekeken op hun hulp en begeleiding. Maar ook zijn er regelmatig bijdragen aan het moestuinproject.